Μοριακή Βιολογία > Αντιδραστήρια

DNA polymerase


Η GoTaqR Flexi DNA Polymerase προσφέρει βελτιωμένη ενίσχυση, προσφέρεται σε συγκέντρωση 5u/μl, ενώ παρέχεται με διαλύματα 5x Green, 5x Colorless GoTaqR Flexi Buffer και MgCl2 των 25Mm. Το Green Flexi Buffer περιέχει 2 χρωστικές (μπλε και κίτρινη) για την καλύτερη παρακολούθηση της ηλεκτροφόρησης.


DNA polymerase Hot Start


Η πολυμεράση Hot Start σας προσφέρει ισχυρότερη ενίσχυση, μεγαλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα. Η δράση της μπλοκάρεται από αντίσωμα το οποίο αποδεσμεύεται μόνο όταν η θερμοκρασία φτάσει στους 94-95o C. Στη συνέχεια μετά από θέρμανση 2 μόλις λεπτών κατά το αρχικό στάδιο, το ένζυμο ενεργοποιείται. Η πολυμεράση Hot Start προσφέρεται σε συγκέντρωση 5u/μl, ενώ παρέχεται με διαλύματα 5x Green, 5x Colorless GoTaqR Flexi Buffer και MgCl2 των 25Mm.


Quick-g DNA Mini Prep


Πλήρες κιτ εξαγωγής υψηλής ποιότητας DNA από ολικό αίμα, buffy coat, πλάσμα ή ορό αίματος, τραχηλικό υγρό, βρογχικό έκκριμα, σάλιο, στυλεό στόματος (buccal swab) και άλλα βιολογικά υλικά. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία spin column και επιτυγχάνει απόδοση 25 μg DNA ανά στήλη.


Quick-RNA Mini Prep


Πλήρες κιτ εξαγωγής υψηλής ποιότητας RNA από πλάσμα ή ορό αίματος, κύτταρα και ιστούς. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία spin column και επιτυγχάνει απόδοση 25 μg RNA ανά στήλη.


PCR Clean-Up


Το σύστημα PCR Clean-Up είναι κατάλληλο για την απομόνωση και τον καθαρισμό τμημάτων DNA των 100bp-10kb από πηκτώματα αγαρόζης ή άλλων προϊόντων PCR, απομακρύνοντας αποτελεσματικά εκκινητές και νουκλεοτίδια μέσα σε 15 λεπτά. Εύχρηστο, γρήγορο και οικονομικό. Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται μέχρι και 95% αποκατάσταση του DNA.


BenchTop DNA Ladder


Πλήρες σειρά δεικτών Μοριακού Βάρους από 50bp ως 10kb, με συγκεκριμένες μπάντες αυξανόμενης έντασης για εύκολη ταυτοποίηση. Μπορούν να αποθηκευτούν σε θερμοκρασία δωματίου.


Restriction Enzymes


Μεγάλη ποικιλία περιοριστικών ενζύμων που προσφέρουν μέγιστη αξιοπιστία και απόδοση, όπως Hae II, Hinc II, Hind III, Hinf I, Pst I, Pvu II, EcoR I και άλλα. 


Αντιδραστήρια


Μεγάλη ποικιλία αντιδραστηρίων όπως TBE Buffer 10X, TAE Buffer 10X, Loading Dye 3X, Agarose Molecular Grade, Nuclease Free Water και άλλα.


EZ DNA Methylation Gold


Πλήρες κιτ ολοκληρωμένης μετουσίωσης του DNA και μετατροπής σε bisulfite σε ένα στάδιο. Επιτυγχάνει υψηλή ανάκτηση απόδοσης του DNA μετά την μετατροπή του. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία spin column και επιτυγχάνει πλήρη μετατροπή των μη μεθυλιωμένων κυτοσινών.


EZ DNA Methylation Direct


Πλήρες κιτ ολοκληρωμένης μετουσίωσης του DNA και μετατροπής σε bisulfite σε ένα στάδιο, απευθείας από αίμα, κύτταρα ή ιστούς. Διαθέτει μεγάλη ευαισθησία έτσι ώστε αρκούν 10 κύτταρα ή 50 pg ιστού.  Επιτυγχάνει υψηλή ανάκτηση απόδοσης του DNA μετά την μετατροπή του. Χρησιμοποιεί την τεχνολογία spin column και επιτυγχάνει πλήρη μετατροπή των μη μεθυλιωμένων κυτοσινών.


Dual Luciferase Reporter Assay System


Μη ραδιενεργό, ταχύ, ευαίσθητο και εύχρηστο σύστημα με δυο γονίδια αναφοράς: την λουσιφεράση από την πυγολαμπίδα Photinus pyralis και την λουσιφεράση από το κοιλεντερωτό Renilla reniformis. Η λουσιφεράση της πυγολαμπίδας είναι η πειραματική ανάλυση ενώ η Renilla λουσιφεράση ενεργεί ως εσωτερικός μάρτυρας της εφαρμογής, η οποία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.


Ενημερωτικό υλικό

EZ DNA METHYLATION GOLD KIT
ZR SOIL MICROBE KIT
DNA CLEAN UP SYSTEM
DUAL-GLO LUCIFERASE ASSAY SYSTEM
ZR PLANT/SEED DNA KIT